Η δυσκοιλιότητα στα παιδιά

Πολλοί είναι οι λόγοι που προκαλούν δυσκοιλιότητα στο παιδί, σχεδόν ποτέ οργανικής φύσεως.

Η φυσιολογική κένωση του εντέρου αποτελεί σημείο υγείας για τα παιδιά όλων των ηλικιών.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής, οι γονείς παρακολουθούν στενά τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά των κενώσεων του βρέφους. Κάθε παρέκκλιση από αυτό που θεωρούν φυσιολογικό, τους προκαλεί άγχος και ανησυχία.

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελεί αιτία για το 3% των επισκέψεων στον παιδίατρο και για το 25% των παραπομπών στο ειδικό γαστρεντερολογικό ιατρείο.

Η δυσκοιλιότητα ορίζεται με τα εξής κριτήρια:
-Χαμηλή συχνότητα κένωσης του εντέρου, λιγότερες από 2 φορές την εβδομάδα
-Δυσκολία κατά την κένωση
-Μη ολοκληρωμένη κένωση του εντέρου

Όλα τα παραπάνω προκαλούν αντίστοιχα:
-Σκληρά κόπρανα
-Πόνο, κλάμα
-Φούσκωμα, αέρια

Τα πιο πολλά παιδιά έχουν λειτουργική δυσκοιλιότητα, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων της ζωής τους:

-Στη βρεφική ηλικία με την εισαγωγή των στερεών τροφών.

-Στη νηπιακή ηλικία κατά την εκπαίδευση στην τουαλέτα.

-Στη σχολική ηλικία όταν ξεκινά για πρώτη φορά το σχολείο.

Βασική αρχή για την επιτυχία στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας είναι η έγκαιρη παρέμβαση για την ανακούφιση από τον πόνο κατά την αφόδευση και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη μαλακών κοπράνων. Η αποφυγή κλυσμάτων και επιμονής των γονέων να εκπαιδευτεί στην τουαλέτα αν το παιδί δεν είναι ώριμο να το δεχθεί, είναι σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη ταχύτερης απάντησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η δυσκοιλιότητα υποχωρεί με υπακτικά όπως λακτουλόζη, λακτιτόλη, πολυαιθυλενική γλυκόλη και αύξηση των φυτικών ινών. Σπανιότερα για 1 ή 2 ημέρες, για την άμεση κένωση του εντέρου, μπορεί να χορηγηθεί σέννα (x-prep) για να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα τα πιο πάνω υπακτικά.

Διαβάστε επίσης