Πώς να διαχειριστείτε το σχολικό άγχος

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει ξεκινήσει. Αρκετά από τα παιδιά είναι κυριευμένα από αγχός το οποίο αφορά είτε τις επιδόσεις τους είτε πολλές φορές γίνονται θύματα σχολικού εκφοβισμού.

Το σχολικό άγχος μπορεί να εκδηλώνεται είτε σωματικά με δυσκολίες στον ύπνο και τη διατροφή είτε με αλλαγή στην συμπεριφορά του παιδιού. Το παιδί μπορεί να αρνείται να πάει σχολείο, να είναι επιθετικό προς τους άλλους είτε να έχει εκρήξεις θυμού χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο.

Πρόκειται για μία κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη ούτε για το παιδί ούτε για τον γονιό. Τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν την ωριμότητα να διαχειριστούν τότε έντονες καταστάσεις. Ακόμη είναι τόσο πιεσμένα που φοβούνται ότι δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες. Από την άλλη οι γονείς πολλές φορές θεωρούν ότι το παιδί προσποιείται όταν αρνείται να πάει σχολείο και προβαίνουν πολλές φορές σε ακραίες αρνήσεις.

Οι γονείς θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν να δημιουργούν εντάσεις στο ημερήσιο οικογενειακό περιβάλλον λόγω των δυσκολιών που φέρει το παιδί τους. Γενικά, καλό είναι να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τους φόβους τους αλλά και τις αγωνίες τους. Επίσης, οι γονείς είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των παιδιών τους και να τα βοηθούν να θέτουν στόχους σε ρεαλιστικό επίπεδο.

Πάντως σε κάθε περίπτωση η συνεργασία οικογένειας και σχολείου κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ένταξη του παιδιού στο σχολείο. Οι γονείς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να προσπαθούν να διερευνούν και να εντοπίζουν τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν ένα παιδί να παρουσιάζει άγχος για το σχολικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης