Πότε το παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία

Η ανάπτυξη της γλώσσας είναι πολύ σημαντική για να επικοινωνήσει το παιδί τις σκέψεις και τις ανάγκες του και η καθυστέρηση της κατάκτησης των γλωσσικών οροσήμων επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στη ζωή του παιδιού.

Κάθε παιδί φυσικά έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης , ωστόσο υπάρχουν κάποιοι βασικοί σταθμοί της γλωσσικής εξέλιξης που θα πρέπει να κατακτηθούν σε ορισμένες ηλικίες.

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης.

Σε περίπτωση που το παιδί στην ηλικία των 12 μηνών δεν μιλά καθόλου θα ήταν καλό να γίνει μια συμβουλευτική συνάντηση, για τους γονείς.

Από την ηλικία των 2 χρονών αν ο λόγος του παιδιού δεν είναι καταληπτός από τους υπολοίπους τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να προγραμματίσετε ραντεβού με έναν λογοθεραπευτή.

Ποια είναι τα σημάδια σε ένα παιδί ότι χρειάζεται λογοθεραπεία;

Δυσκολίες στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία ή/και στην κατάποση/σίτιση εμφανίζουν παιδιά με:

Βαρηκοΐα-Κώφωση

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Down ή Tourette

Νοητική Υστέρηση

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως χειλεοσχιστία ή υπερωοσχιστία

Εγκεφαλική Πάρεση και άλλα

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να στηρίζεται στη χορήγηση ειδικών τεστ που αξιολογούν τα διάφορα επίπεδα του λόγου και της ομιλίας του παιδιού, με βάση πάντα την χρονολογική του ηλικία.

Διαβάστε επίσης